Skip to main content

Permakultúrna farma Dvorisko | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov

Naši zvierací pomocníci

Naše zvieratá chováme podľa možností čo najbližšie ich prirodzeným potrebám a považujeme ich za našich pomocníkov. Ovečky a kozy nám pomáhajú spásať neprístupné plochy a zabraňujú rastu náletových drevín, prasiatka využívame na prípravu pôdy v záhrade a ochranu hydiny pred dravcami, indické bežce nám pomáhajú v boji proti slizniakom. Ďalšími našimi pomocníkmi sú sliepky, morky, emu a vodná hydina.

Permakultúrna farma Dvorisko © 2023 | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov