Skip to main content

Permakultúrna farma Dvorisko | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov

Naša farma sa nachádza v podhorí Nízkych Tatier, v Brezne, miestna časť Rohozná. Jej celková výmera je 7 ha. Naša farma je zároveň náš rodinný priestor, kde žijeme a hospodárime v súlade s princípmi permakultúry, avšak časť plochy ponechávame prírode, stromom, rastlinám a voľne žijúcim zvieratám.

Viete čo je to permakultúra?

Pojem permakultúra vznikla spojením slov „permanent“ a „agriculture“, čiže trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Postupne sa však tento pojem rozšíril a zahŕňa nielen poľnohospodárstvo ale celkovo trvalo udržateľné ľudské sídla alebo udržateľný spôsob života.

Farma Dvorisko Farma Dvorisko Farma Dvorisko Farma Dvorisko Farma Dvorisko Farma Dvorisko Farma Dvorisko Farma Dvorisko Farma Dvorisko Farma Dvorisko

Naša farma je zároveň naším domovom. Pozemok s rozostavaným domom sme kúpili v roku 2016 a trvalo sme sa sem presťahovali v roku 2019. Žijeme tu spolu s dcérou Vlaďkou, ktorá tu vyrastá prakticky od narodenia a našu rodinu ďalej tvoria Vladimírine staršie deti Viktória, ktorá nám vypomáha so starostlivosťou o zvieratá, a Marek, ktorý sa stará o včely.

Permakultúrna farma Dvorisko © 2023 | Rodinná farma zameraná na sebestačnosť, ekológiu a permakultúru. Predaj farmárskych produktov